Share This Post

Urdu Lyric

Karam hi karam hai

Karam hi karam hai
Karam hi karam hai

Hoon unka gadaa kya, yeh ezaaz kamm hai..
Karam hi karam hai
Karam hi karam hai

Bana dijiye bigrri, Shaha aaj meri
Ke haai aap ke haath, Mein laaj meri

Huzoor aap se do jahaan, ka bharam hai
Karam hi karam hai
Karam hi karam hai

Khuda ki qasam har khushi, aap se hai
Yeh shehzaad ki zindagi, aap se hai

Huzoor aapke dam se hi, dam mein dam hai..
Karam hi karam hai
Karam hi karam hai

Shab-o-roz ulfat ka izhaar karna
Huzoor aap se pyaar, bas pyaar karna
Huzoor aap se pyaay, bas pyar karna
Huzoor aap se pyaar, bas pyar karna

Yehi deen mera, yeh mera dharam hai
Karam hi karam hai
Karam hi karam hai

Yeh taqdeer ab soyi, kaise rahegi
Mujhe ab kammi koi, kaise rahegi

Mere darr, mere Mustafa ka qadam hai
Karam hi karam hai
Karam hi karam hai

Shab-o-roz ulfat ka izhaar karna
Huzoor aap se pyaar, bas pyaar karna
Huzoor aap se pyaar, bas pyar karna
Huzoor aap se pyaar, bas pyar karna

Yehi deen mera, yeh mera dharam hai
Karam hi karam hai
Karam hi karam hai

Share This Post

Leave a Reply