Share This Post

Urdu Lyric

Meri Jholi Mai Rehte Hai Sada Tukre Muhammad Ke

Meri Jholi Mai Rehte Hai Sada Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke
Azal Se Kah Raha He Ye Gaada Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke
Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke

Meri Jholi Mai Rehte Hai Sada Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke

Parihe Kya Mujhe Shahon Ke Dar Se Ja Ke Mangoo Me
Khilata He Mujhe Mera Khuda Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke
Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke

Meri Jholi Mai Rehte Hai Sada Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke

Jhinhe Kha Kar Abu Bakro Umar Usman Bante Hai
He Rutbe Me Ye Kuch Aise Juda Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke
Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke

Meri Jholi Mai Rehte Hai Sada Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke
Hai Shehre Ilm Khud Aaqa Ali Hai Uss Ka Dar Vaza

To Dar Vaze Se Aa Aur Khaye Ja Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke
Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke

Meri Jholi Mai Rehte Hai Sada Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke

Mere Moula Ali O Fatima Hasnain Ke Sadke
Meri Naslo Ko Bhi Karna Ata Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke
Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke

Meri Jholi Mai Rehte Hai Sada Tukre Muhammad (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) Ke

Share This Post

Leave a Reply