Share This Post

Urdu Lyric

Madineh ki Azmaate

Makkah main Kaba hay,
Madinah main Kabe ka Kaba hay

Makkah main Bait Ullah hay,
Madinah main roza e Rasool Ullah hay

Makkah main aab-e-zam zam ke chashme,
Madinah main Muhammad ke karam ke chashme

Makkah main Farshiyo ka Hajj hota hay,
Madinah main Arshiyo ka Hajj hota hay

Makkah main Jalaal hay,
Madinah main Jamaal hay

Makkah main Hira ki tanhaaiya hay,
Madinah main Gunbad-e-Khazra ki rahnaiya hay

Makkah duaao ka markaz,
Madina Ataoo ka markaz

Makkah main Guzarish ,
Madinah main Shafarash

Makkah main larai haraam hay,
Madinah se judaai haraam hay

Makkah main maanga jata hay,
Madinah main ataa kiya jata hay

Makkah main zakhm sunaye jate hay,
Madinah main zakhm mitaye jate hay….

 

Share This Post

Leave a Reply