Share This Post

Urdu Lyric

Mohjza mere Nabi ka

Mohjza mere Nabi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) ka
Keh diya toh ho gaya
Ap ne qatre ko dariya
Keh diya toh ho gaya
Mohjza mere nabi ka
Keh diya toh ho gaya

Haat me talwar lekar
Aaye jab hazrat umar
Aa mere daman me aaja
Keh diya toh hogaya
Mohjza mere nabi ka
Keh diya toh ho gaya

Aap dida the ba waqte
Asre jab hazrat ali
Dube suraj ko nikalja
Keh diya toh ho gaya
Mohjza mere nabi ka
Keh diya toh ho gaya

Masjid e Nabavi (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) me ghar se
Aap ke mimbar talak
Aap ne jannat ka tukda
Keh diya toh ho gaya
Mohjza mere nabi ka
Keh diya toh ho gaya

Mustafa ko hai Khuda se
Pyaar kitna dekhiye
Khana e kaaba ko qibla
Keh diya toh ho gaya
Mohjza mere nabi ka
Keh diya toh ho gaya

Naam lekar Mustafa ka
Haat me lekar kalam
Mai ne ajmal ek qasida
Keh diya toh ho gaya
Mohjza mere nabi ka
Keh diya toh ho gaya

Share This Post

Leave a Reply