Share This Post

Urdu Lyric

Sirf aik baar

Jahan jahan gaey karam hi karte gaey
Kissi ne manga na manga woh jholi barte gaey

Aise hain Sarkar mere, aise hain sarkar
Dil se Mustafa (salla Llahu ‘alayhi wa sallam) ko Tu pukar
Ho ga berra paar.

Koi aajay talab se siwa dete hai
Aey bimar to dukh
Dushman aajaey to chadar bhi becha dete hain

Aise hain sarkar mere. Aise hain Sarkar
Dil se Mustafa ko tu pukar

Aur to kuch nahi daman mein durudon ke siwa
Lekin main Mehfil le jaein

Share This Post

Leave a Reply