Share This Post

Urdu Lyric

Nabiyon Nabiyon Nabiyon

yaa wajeehad deenee wal karamee
wa halefal ilmee wal hikamee
nabiyun nabiyun nabiyun nabi (2times)

ya rasool allahee salamun alayk
ya rafee’aa shanee wa darajee
rasulun rasulun rasulun rasul(2 times)

yaa wafeeyal ahadi wa deemaee
waa hamidas sayi wa shiyami
aminun aminun aminun amin(2 times)

ya rasul allahee ya imdatanaa
ya imaamal ambiyaa il umanaa
khatimun khatimun khatimun khatimun(2 times)

wal fakeedil mhadi muttarifun
minhu bil lflaasi wal adami
rahimun rahimun rahimun rahim(2 times)

wa salaatulaahi khaaliqinaa
tataghash-sha sayyidal umamee
mustafa mustafa mustafa mustafa(2 times)

ahmadal mukharee sayyidinaa
addadal auraqi wad diyami
kamilun kamilun kamilun kamil(2 times)

khaira annal fadla muntaqabun
min azimil fadli wal karamee
karimun karimun karimun karim(2 times)

 

Share This Post

Leave a Reply