Share This Post

Urdu Lyric

Qaseeda Burdah Shareef

Mowlaya salli wasallim daa iman abadan
‘Ala habiibika kheyril khalqi kulli himi

Muhammadun sayyidul kowneyni wa thaqaleyni
Wal fariiqeyni min unrbinw wamin aajami

Huwal habiib ulladhi turja shafa ‘aatuhu
Likulli howlim minal ahwaali muqtaahimi

Ya akramal khalqi maali man aloo dhubihi
Siwaaka ‘inda hululil haadithil amaami

Fa inna min juudi kad dunya wa da rataha
Waamin ‘ulumika ‘ilm al lowhi wal qalaami

Share This Post

Leave a Reply