Share This Post

Hamd / Urdu Lyric

Teri hamd o sana mein

Teri hamd o sana mein
Mehv hai yeh jahan tera
Teri hamd o sana mein
Mehv hai yeh jahan tera
Khudaya behr o bar Tere
Zameen o Asmaan Tera

Allahu Allahu, Allahu Allahu

Labon par aagaey hoya zuban jo keh nahi paye
ke dil ki baat bhi tujh se chupi Mawla na reh payi
Teri qudrat samajh paye
teri qudrat samajh paye bhala banda kahan Tera

Allahu Allahu, Allahu Allahu

Gawahi ke liye Teri, Nabi aur awliya aey
Badal daale muqaddar be kason ke zare chamkaey

Karam ham par raha har dam
Karam ham par raha har dam
Khuda aey mehrbaan Tera

Teri hamd o sana mein
mehv hai yeh jahan tera

Khudaya behr o bar Tere
Zameen o asmaan Tera

Allahu Allahu

Share This Post

Leave a Reply